Gimimo data:
Nurodykite datąSkaičių reikšmių paaiškinimai:

VIENETAI apibūdina žmogaus charakterį, jo sugebėjimus pasirinkti tikslą ir jo siekti. Pradedama nuo egoizmo ir einama iki didžiausio užsispyrimo, atkaklumo. Kuo daugiau asmenybė turi „1“ tuo charakterio stipresnis. Maksimaliai stiprus neperdėtas charakteris turi keturis vienetus: „1111“, mažiau už keturis vienetus turintys asmenys yra silpnesnio charakterio asmenybės. Turint virš keturių vienetų charakteris linkęs į priešingą kraštutinumą: užsispyrėlis, despotas...

DVEJETAI apibūdina asmenybės bioenergetiką, jo dvasingumą. Tai ne vidinė „či“ energija, kurią išvysčius galima minties galia užgesinti žvakę kitame pasaulio krašte. Energija apie kurią kalbame leidžia, pavyzdžiui, paskambinti „į kitą pasaulio kraštą“ tam, kas sėdi šalia su degančia žvake ir paprašyti papūsti į ją.

TREJETAI apibūdina asmenybės vidinį pasaulį, jo organizuotumą, konkretumą, rodo pažintinį žmogaus potencialą, jo domėjimąsi įvairiais mokslais, tiek tiksliais – fizika, matematika, techninėmis disciplinomis, tiek ir utilitariniais.

KETVERTAI yra laikomi asmenybės sveikatos potencialo rodikliu. Kalbame ne apie šiuometinę padėtį, o apie įgimtus duomenis.

PENKETAI nurodo intuicijos stiprumą, nuojautą, sugebėjimą kontaktuoti su Kosmosu, sapnuoti pranašingus, išsipildančius sapnus ir jo gebėjimus logiškai mąstyti.

ŠEŠETAI rodo fizinio darbo gabumus, kitaip tariant – jėgą, reikalaujančią išleidimo. Tačiau koks būtent bus tas išleidimas, priklauso nuo daugybės aplinkybių. Šešetai apibūdina asmenybės įsižeminimą, materiališkumą, polinkį konkrečiau įsisavinti supantį pasaulį, nepasitikėjimą dvasinio plano reiškiniais, stebuklais.

SEPTYNETAI apibūdina asmenybės talentingumą. Senovės kultų yra laikomas dieviškojo prado skaičiumi. „Septyni Budos žingsniai“, „7 kūrimo dienos“ ir t.t. Numerologija skaičių „7“ psichomatricoje traktuoja kaip sėkmės rodiklį. Kūrimas turi tam tikrą galutinį tikslą, o kadangi visi mes – Kūrimo dalis, kiekvienam iš mūsų yra duotos tam tikros funkcijos tikslui pasiekti. Ir gamta „stebi“, kad mes laikytumėmės „atlikimo“. Todėl ji ne tik suteikė Niutonui išskirtinį protą, bet ir pasirūpino, kad „obuolys“ nukristų jam ant galvos savo metu. Būtent tokiu požiūriu žmogaus matricoje yra vertinamas „septyneto“ rodiklis.

AŠTUONETAI apibūdina asmenybės karmą, atsakingumą, pareigos jausmą.

DEVYNETAI psichomatricoje yra laikomi tokiu rodikliu  kaip protas, atmintis ir aiškiaregystės gebėjimai. Kad suprastumėme kaip visa tai susiję, pasinaudosime žinomų, senų žmonių išminties fenomeno aiškinimu. Kodėl senas žmogus, negalintis prisiminti, kur padėjo akinius, gali tuo pat metu nuspėti vienų ar kitų veiksmų pasėkmes ir duoti vertingą patarimą, kuris veliau kitam atrodys kaip tikras aiškiaregystės pavyzdys? Paprasčiausiai todėl, jog ilgalaikė senų žmonių atmintis yra geresnė, nei trumpalaikė, jie mintyse sujungia visus panašius atvejus, kuriuos prisimena ir „duoda“ statistinės analizės rezultatą. Va taip, paprastai. Skaičius „9“ – ir yra indeksas, nurodantis gabumus analizuoti, remiantis atmintimi ir elementaria nuovoka.

EILUTĖS: Kryptingumas - valingumo linija, gyvenimo šerdis. Ji parodo ar išsilaikys žmogus prieš audrą, ar palinks pučiant silpnam vėjui. Šeimyniškumas - dvasingumo, jausmų, šeimos žmogaus linija. Stabilumas - proto linija. Asmenybė, priimdama kokį nors rimtesnį sprendimą, gali vadovautis valia, jausmais arba protu. Tai priklauso nuo skaičių kiekio minėtose eilutėse. Žinant šias savybes galima geriau, rezultatyviau bendrauti su žmonėmis, pasirinkti bendradarbius, paskirti gydymo metodą ir net išvengti galimų konfliktų. STULPELIAI: Savivertė - sveiko proto linija (1, 2, 3 skaičių kiekis). Darbingumas - Kryptingumo, tikslingumo linija (4, 5, 6 skaičių kiekis). Talentas - talentingumo, kūrybingumo linija (7, 8, 9 skaičių kiekis). Jų traktavimas analogiškas: kuo daugiau skaičių stulpelyje, tuo stipriau išreikšta atitinkama savybė. ĮSTRIŽAINĖS: Dvasia - dvasios potencialas (1, 5, 9 skaičių kiekis). Kūnas - kūno potencialas (3, 5, 7 skaičių kiekis).