EILUTĖS:
Kryptingumas – valingumo linija, gyvenimo šerdis. Ji parodo ar išsilaikys žmogus prieš audrą, ar palinks pučiant silpnam vėjui.

Šeimyniškumas – dvasingumo, jausmų, šeimos žmogaus linija.

Stabilumas – proto linija.

Asmenybė, priimdama kokį nors rimtesnį sprendimą, gali vadovautis valia, jausmais arba protu. Tai priklauso nuo skaičių kiekio minėtose eilutėse. Žinant šias savybes galima geriau, rezultatyviau bendrauti su žmonėmis, pasirinkti bendradarbius, paskirti gydymo metodą ir net išvengti galimų konfliktų.

STULPELIAI:
Savivertė – sveiko proto linija (1, 2, 3 skaičių kiekis).

Darbingumas – Kryptingumo, tikslingumo linija (4, 5, 6 skaičių kiekis).

Talentas – talentingumo, kūrybingumo linija (7, 8, 9 skaičių kiekis).

Jų traktavimas analogiškas: kuo daugiau skaičių stulpelyje, tuo stipriau išreikšta atitinkama savybė.

ĮSTRIŽAINĖS:

Dvasia – dvasios potencialas (1, 5, 9 skaičių kiekis).

Kūnas – kūno potencialas (3, 5, 7 skaičių kiekis).

0 434

Leave a Reply