EILUTĖS:
Kryptingumas – valingumo linija, gyvenimo šerdis. Ji parodo, ar išsilaikys žmogus prieš audrą, ar palinks pučiant silpnam vėjui.

Šeimyniškumas – dvasingumo, jausmų šeimos žmogaus linija.

Stabilumas – proto linija.

Asmenybė, priimdamas kokį nors rimtesnį sprendimą, gali vadovautis valia, jausmais arba protu. Tai priklauso nuo skaičių kiekio minėtose eilutėse. Žinant šias savybes, galima geriau, rezultatyviau bendrauti su žmonėmis, pasirinkti bendradarbius, paskirti gydymo metodą, gal net išvengti galimų konfliktų.
STULPELIAI:
Savivertė – sveiko proto linija (1, 2, 3 skaičių kiekis).

Darbingumas – Kryptingumo, tikslingumo linija (4, 5, 6 skaičių kiekis).

Talentas – talentingumo, kūrybingumo linija (7, 8, 9 skaičių kiekis).

Jų traktavimas analogiškas: kuo daugiau skaičių stulpelyje, tuo stipriau išsireikšta atitinkama savybė.
ĮSTRIŽAINĖS:

Dvasia – dvasios potencialas (1, 5, 9 skaičių kiekis).

Kūnas – kūno potencialas (3, 5, 7 skaičių kiekis).

0 27

Leave a Reply