Rodiklis tos būsenos, kai asmeninių „energijos rezervų“ neužtenka poreikiams patenkinti. Ne šimtaprocentinis „vampyras“, bet kaip ir energijos „indekso“ „2 nėra“- žmogus, kuriam reikia „donoro“ ir todėl toks pat judrus, visada per daug susijaudinęs, įkyrus.

Tačiau „2“ geba atlikti veiksmus, kurie aneša objektyviai teigiamų rezultatų. Bet jam tai – „investicija, kuri būtinai turi grįžti „su procentais“. Pritarimo, viešo nuopelnų pripažinimo pavidalu. Priešingu atveju ir stengtis nėra prasmės.

Ir labai dažnai toks požiūris – pagrindinė klaida. Kadangi norint susitiprinti šią savybę visų pirma riekia išmokti nešvaistyti turimą energiją veltui. O noras užsitarnauti pagyrimą ir yra „tušti vargai“, kaip sako būrėjos.

0 328

Leave a Reply