VIENETAI apibūdina žmogaus charakterį, jo sugebėjimus pasirinkti tikslą ir jo siekti. Pradedama nuo egoizmo ir einama iki didžiausio užsispyrimo, atkaklumo. Kuo daugiau asmenybė turi „1“ tuo charakterio stipresnis. Maksimaliai stiprus neperdėtas charakteris turi keturis vienetus: „1111“, mažiau už keturis vienetus turintys asmenys yra silpnesnio charakterio asmenybės. Turint virš keturių vienetų charakteris linkęs į priešingą kraštutinumą: užsispyrėlis, despotas…

0 435

Leave a Reply