TREJETAI apibūdina asmenybės vidinį pasaulį, jo organizuotumą, konkretumą, rodo pažintinį žmogaus potencialą, jo domėjimąsi įvairiais mokslais, tiek tiksliais – fizika, matematika, techninėmis disciplinomis, tiek ir utilitariniais.

0 383

Leave a Reply